Poslovni subjekt DOCUMENTUM d. o. o. registriran je za djelatnost Nespecijalizirana trgovina na veliko (46.90). DOCUMENTUM d. o. o. je u privatnom vlasništvu.
Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. OIB: 45809728186 | MB: 00345431 | HR3024840081105464480